Välj en sida

Ledningsgrupper, team och arbetsgrupper

Handledning/ coaching av chefer och arbetsgrupper

Utvecklingsinsatser och förändringsarbete

Tillit ger handlingskraft

Reiderstedt HR Competence AB ägs och drivs av mig, Helene Reiderstedt. Jag arbetar som organisationskonsult med att skapa och genomföra program för ledarskaps- och teamutveckling med lösningsinriktad pedagogik för att möjliggöra engagemang, tydlighet av riktning och resultat för ett tillitsfullt samarbete.

Mitt synsätt

Alla människor är utvecklingsbara om viljan finns och stor potential att växa i rätt miljö. Men för att utvecklas behövs både trygghet och utmaningar. I en organisation är den enes utveckling en förutsättning för den andres. Ledare och medarbetare behöver både kunna påverka och låta sig påverkas av nya perspektiv och insikter. Det skapar handlingskraft för att på ett tydligare sätt leda sig själv, gruppen och hela verksamheten framåt på ett hållbart sätt.

Om mig

Jag är auktoriserad socionom med lång erfarenhet av arbete i olika roller från ett flertal branscher inom både offentlig och privat sektor. Jag har arbetat med företag, organisationer och myndigheter som personalkonsulent, projektledare, beteendevetare och verksamhetschef. Ofta parallellt i roll som konsult.

Numera arbetar jag som organisationskonsult, handledare/coach, utbildare och krishanterare.

Som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv löper mitt intresse för människors utveckling i grupp och vad som skapar engagemang och lust i en alltmer komplex omvärld och dess processer.  En ständig nyfikenhet är att utforska vilka möjligheter som finns för att driva och utveckla en verksamhet tillsammans som är hållbar för både individer, organisationer och samhälle.

 

 

 

Mitt arbetssätt

Jag utgår från senaste forskning och använder evidensbaserade metoder med ett systemiskt perspektiv. Arbetet är processinriktat med ett kreativt, uppskattande och värdesättande förhållningssätt.

Mitt syfte är att medvetandegöra hur ett utvecklande ledarskap och ansvarstagande medarbetarskap kan skapa ett tillitsfullt samspel som skapar en god, hållbar arbetsmiljö som bidrar till att uppnå gemensamma mål.

Jag är licensierad att använda följande metoder:

  • Handledare i Utveckling, Grupp och Ledarskap (UGL), Försvarshögskolan
  • Handledare i Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  • Behörighet att genomföra slutprov för UGL-handledare, Försvarshögskolan
  • Kärnkvaliteter – Core Quadrant – Daniel Ofman
  • Handledare i Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  • Certifierad handledare i Group Development Questionnaire (GDQ), ett grupputvecklingsinstrument baserat på Susan A. Wheelans modell Integrated Model of Group Development (IMGD)
  • Handledare i Mental träning, Skandinaviska Ledarhögskolan
  • Handledare i Strength Deployment Inventory (SDI)

SAGT OM MIG

”Helene har en utpräglad sensibel förmåga att på ett ödmjukt och tydligt sätt utveckla ledningsgrupper, team och individer på alla nivåer i organisationen. 

Helene jobbar med att skapa relationer som bygger på tillit och förtroende, skapar positiva samspel inom grupper och mellan avdelningar samt får ledare och medarbetare att agera som föredöme, både inom sin egen organisation och i relationen till kunder och andra samarbetspartners.”

Johan Svensson, IT-chef, Greencargo

”På ett professionellt sätt lyssnar Helene och låter alla komma till tals. Grupperna fastnar inte, utan de kommer vidare. Hon är lätt att kommunicera med, trevlig och har gjort att vår arbetsgrupp fått en bra stämning. Helene är duktig på att få allas förtroende så de lyssnar på henne och varandra och därmed kommer till insikt själva. Helene har också fått dem att lyfta blicken lite högre och se sig själva, roll och allt i ett större sammanhang.”

Eva Christensson, verksamhetschef Salems kommun

”Jag upplever att Helene har ett stödjande och coachande förhållningssätt när hon handleder och utbildar. Hon ser varje deltagare och tillför värme och lugn i utbildningssituationen. På detta vis skapar Helene förutsättningar för en trygg och kreativ lärandemiljö”

Josef Beltzikoff, kör och orkesterchef  Sveriges Radio och Berwaldhallen

Det här är några av de företag jag jobbar/jobbat med

Nätverk

Gällöfsta Perlan Ledarskap AB

Riddarfjärden Ledarskap AB

Weivat Consulting AB

Competenscompagniet AB

Kontakta mig gärna för tips och information om mina tjänster.

+46(0)70 495 94 85

Skillinggränd 7, 112 20 Stockholm