Välj en sida

Ledningsgrupper, team och arbetsgrupper:

 • Uppdrag, roll, ansvar och mandat
 • Mål, strategier, metoder och arbetssätt
 • Ledarskap och chefsroll
 • Kommunikation och samspel
 • Konflikt, stress och –krishantering

Handledning/ coaching av chefer och arbetsgrupper

 • Handledning av arbetsgrupper och chefsgrupper
 • Individuell handledning/ coaching av chef
 • Konsultation
 • Samtalsstöd

Utvecklingsinsatser och förändringsarbete

 • Förändringsprojekt
 • Kultur och värdegrundsarbete
 • Arbetsmiljö och arbetsklimat
 • Verksamhetsutveckling
 • Utvärderingar